Učenje kroz igru   /    Povezivanje istih slika - Grupe (MATCHING)

abc učenje - Skupina obrazovnih aplikacija
Povezivanje slika /MATCHING/

abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2013
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Igra Povezivanje slika /MATCHING/ očekuje da se pronađe određen broj parova (2, 3 ili 6 parova). Da bi igra bila zanimljivaja u prvom dijelu se izvodi izbor boja, predmeta, brojeva, objekata,... koje igrač želi da pogađa. Izbor je podjeljen prema grupi boja, predmeta, brojeva, objekata, u takozvane Setove.
Kad se klikovima na uzorke iz galerije popune predviđena mjesta "Izdvojene slike za Povezivanje istih slika /MATCHING/" bira se link "Povezivanje istih slika /MATCHING/".
Ovaj link otvara novi prozor i počinje igra/traženje 2, 3 ili 6 parova (zavisno od izbora na ulasku u igru).
Za povezivanje koriste se izabrane slike objekata i dobijenih boja/brojeva u prvom pozoru. Klikom na par istih slika one nestaju iz dijela za pogađanje, ali se pojavljuju u dijelu uparenih /MATCHING/ slika. Da bi mogli pratiti napredovanje aplikacija ima brojanje klikova i trajanja igre.
Igrač može da ponavlja igru ili izbor slika klikom na odgovarajući link.
N a p o m e n a: Zanimljivost je povečana jer prvi klik je bez gledanja slika. Morate zapamtiti koju "kartu" ste kliknuli i zatim tražite para slike na tom mjestu.
Podjela je izvršena i prema skupinama riječi Grupe po temama (veličina, boje, dijelovi tijela, logički parovi,...)
Na početku grupe se nalazi link Korišćene slike za svaku grupu.
Ponuđena su dva načna izbor slika:
- računar vrši izbor slika
- sam korisnik bira slike iz galerije sa kojima će izvesti igru.
Prvo se biraju slike za iz Galerije Zatim se povezuju slike

Povezivanje slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova - Grupe po temama

      Povezivanje slika /MATCHING/       Povezivanje slika /MATCHING/ sa izborom slika iz galerije    
               
                   
 


Veličine (Min/Max)

 


Veličine (Min/Max) - Slučajan izbor slika

     


Veličine (Min/Max) - sa izborom slika iz galerije

   
                   
 


Boje i predmeti

 


Boje i predmeti - Slučajan izbor slika

     


Boje i predmeti - sa izborom slika iz galerije

   
                   
 


Dijelovi tijela

 


Dijelovi tijela - Slučajan izbor slika

     


Dijelovi tijela - sa izborom slika iz galerije

   
                   
 


Odjeća i obuća

         


Odjeća i obuća - sa izborom slika iz galerije

   
                   
 


Količina (krugovi)

         


Količina (Min i Max) - sa izborom slika iz galerije

   
                   
 


Količina (Min i Max)

         


Količina (Min i Max) - sa izborom slika iz galerije

   
                   
 


Junaci stripova

 


Junaci stripova - Slučajan izbor slika

     


Junaci stripova - sa izborom slika iz galerije

   
                   
 


Logički parovi

 


Logički parovi - Slučajan izbor slika

     


Logički parovi - sa izborom slika iz galerije

   

.

Povezivanje slika /MATCHING/ - rasporedi:

 

Povezivanje slika /MATCHING/ - abc Brojevi (1-9)

   

  Index