abc Povezivanje istih slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka
abc Količina (Min i Max) - Predmeti

Igra Povezivanje slika /MATCHING/ očekuje da se pronađe određen broj parova (2, 3 ili 6 parova). Da bi igra bila zanimljivaja u prvom dijelu se izvodi izbor boja, predmeta, brojeva, objekata,... koje igrač želi da pogađa. Izbor je podjeljen prema grupi boja, predmeta, brojeva, objekata, u takozvane Setove.
Kad se klikovima na uzorke iz galerije popune predviđena mjesta "Izdvojene slike za Povezivanje istih slika /MATCHING/" bira se link "Povezivanje istih slika /MATCHING/".
Ovaj link otvara novi prozor i počinje igra/traženje 2, 3 ili 6 parova (zavisno od izbora na ulasku u igru).
Za povezivanje koriste se izabrane slike objekata i dobijenih boja/brojeva u prvom pozoru. Klikom na par istih slika one nestaju iz dijela za pogađanje, ali se pojavljuju u dijelu uparenih /MATCHING/ slika. Da bi mogli pratiti napredovanje aplikacija ima brojanje klikova i trajanja igre.
Igrač može da ponavlja igru ili izbor slika klikom na odgovarajući link.
N a p o m e n a: Zanimljivost je povečana jer prvi klik je bez gledanja slika. Morate zapamtiti koju "kartu" ste kliknuli i zatim tražite para slike na tom mjestu.

 

 

Povezivanje istih slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka
Predmeti Set 3-2

  Set 3-2 od 1 do 9 (2 para) Set 3-2 od 1 do 9 (3 para) Set 3-2 od 1 do 9 (6 parova) Set 3-2 od 1 do 9 (12 parova)  
   
  Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Predmeti - Set 3-2 (od 1 do 9) - 2 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Predmeti - Set 3-2 (od 1 do 9) - 3 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Predmeti - Set 3-2 (od 1 do 9) - 6 parova Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Predmeti - Set 3-2 (od 1 do 9) - 12 parova  

Povezivanje istih slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka
Predmeti Set 3-3

  Set 3-3 od 1 do 9 (2 para) Set 3-3 od 1 do 9 (3 para) Set 3-3 od 1 do 9 (6 parova) Set 3-3 od 1 do 9 (12 parova)  
   
  Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Predmeti - Set 3-3 (od 1 do 9) - 2 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Predmeti - Set 3-3 (od 1 do 9) - 3 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Predmeti - Set 3-3 (od 1 do 9) - 6 parova Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Predmeti - Set 3-3 (od 1 do 9) - 12 parova  

 

 

 

  Index