abc Internet osnove
Protokol /PROTOCOL/

Protokoli su pravila za formatiranje, predaju i prijem podataka često se zove i komukaciono pravilo. Neki od najćešće korištenih protokola na Internetu su:

  • TCP/IP
  • HTTP
  • SMTP
  • POP3
  • FTP

TCP/IP protokol

Za prenos podataka na Internetu neophodan je protokol. Prenos i prijem podataka na Internetu je baziran na TCP/IP protokolu. Korekciju podatka pri prenosu na Internet/Intranet obavlja TCP protokol.

HTTP /HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL/ protokol je standard :

  • za prenos Web stranica.
  • za prikaz Web stranica.
  • komuniciju Web čitači /BROWSERS/ i serveri.

E-mail za prijem koristi POP3 protokol a slanje pošiljki SMTP protokol.

 

TCP/IP protokol /TCP/IP PROTOCOL/
TCP/IP familija protokola /TCP/IP FAMILY OF PROTOCOLS/

 

Index