Biografija

Biografija

Uvod

De Broglie-eva hipoteza

Galerija

Kviz

 

 

Louis-Victor-Pierre-Raymond, 7. vojvoda de Broglie (Dieppe, 16. avgusta 1892. – Louveciennes, 19. marta 1987.) bio je francuski fizičar.

Godine 1929. je dobio Nobelovu nagradu za fiziku za otkriće dualističke prirode elektrona. Bio je član i privremeni sekretar Francuske akademije nauka. 

Rođen je u plemićkoj porodici. Njegova porodica nosila je titulu vojvode. Godine 1910. diplomira istoriju, poslije toga se okreće matematici i fizici, koje diplomira 1913. Nakon toga je došao Prvi svjetski rat (1914. - 1918.), kada je služio kao vojnik na razvoju radio komunikacija. Poslije rata nastavio je sa izučavanjima opšte fizike. Kada mu 1960. umire brat Maurice, također fizičar, Louis postaje 7. vojvoda de Broglie. Tokom svog života nikada se nije ženio, a nakon što 19. marta 1987. umire u Louveciennesu u 94. godini života, njegov rođak Victor-François nastavlja lozu de Broglieovih postavši 8. vojvoda de Broglie.