Osnove računara /COMPUTER BASICS/

Pamćenje termina /MEMORY/ - Binarni sistem i računari 1_1

Provjerite poznavanje slijedećih zadataka:

Bit /BIT/

Bajt /BYTE/

Personalni računar /PC - PERSONAL COMPUTER/

Prenosivi računar /LAPTOP/

PDA /PERSONAL DIGITAL ASSISTANT/

kučište /SYSTEM UNIT, CASE/

 

Učenje kroz igru    Index