Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Otvaranje FORMAT CELLS - FONT dijalog prozora

Parametri fonta se u EXCEL-u podešavaju iz FORMAT CELLS - FONT dijalog prozora. Pojedine grupe u traci /RIBBON/-u imaju strelicu . Klikom na strelicu ovu strelicu za prikaz ostalih parametara grupe trake /RIBBON/-a otvara se FORMAT CELLS - FONT dijalog prozor.

* Napomena: Ako je veličina prozora EXCEL-a mala tada se u uz ime grupe trake /RIBBON/-a nalazi dugme sa strelicom na dole za otvaranje prikaza ostalih u grupi trake, među njima je i sa strelicom za prikaz paramatera .


Izbor parametara fonta:

Otvaranje FORMAT CELLS - FONT dijalog prozora, postupak:

  1. Upisati željeni tekst;
  2. Klik na dugme u FONT grupi, HOME TAB u RIBBON-u;
  3. Otvra se FORMAT CELLS - FONT dijalog prozor;
  4. Odabrati željene parametre;
  5. Kraj.

Uređenje podataka u ćeliji    Index