Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Otvaranje FORMAT CELLS - NUMBER dijalog prozora

Parametri broja se u EXCEL-u podešavaju i iz FORMAT CELLS - NUMBER dijalog prozora. Pojedine grupe u traci /RIBBON/-u imaju strelicu . Klikom na ovu strelicu za prikaz ostalih parametara grupe trake /RIBBON/-a otvara se FORMAT CELLS - NUMBER dijalog prozor.

* Napomena: Ako je veličina prozora EXCEL-a mala tada se u uz ime grupe trake /RIBBON/-a nalazi dugme sa strelicom na dole za otvaranje prikaza ostalih u grupi trake, među njima je i sa strelicom za prikaz paramatera .

number_format_cell_dp_21.gif

Otvaranje FORMAT CELLS - NUMBER dijalog prozora, postupak:

  1. Upisati željeni tekst;
  2. Klik na dugme da bi se prikazali parametru grupe NUMBER, HOME TAB, trake /RIBBON/-a;
  3. Otvra se FORMAT CELLS - NUMBER dijalog prozor;
  4. Odabrati željene parametre;
  5. Kraj.
'

Uređenje podataka u ćeliji     Index