Formule /FORMULAS/
Relativno adresiranje /RELATIVE ADDRESS/ 01 (COPY)

Prilikom kopiranja ćelija sa formula se vrši i promjena adrese u formuli. Kad korisnik ne želi pormjenu adrese koristi se apsolutno adresiranje /ABSOLUTE ADDRESS/. Indikator apsolutne adrese je $ ispred slova i ispred broja u adresi ćelije. Tad se pri kopiranju ili premještanju ne mijenja adresa. Apsolutno adresiranje /ABSOLUTE ADDRESS/ 01 (COPY)

 

 1.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ A1 1
 2.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ A$1 2
 3.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ $A1 3
 4.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ $A$1 4
 5.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ horizontalno 5
 6.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ vertikalno 6

Relativno adresiranje /RELATIVE ADDRESS/ 01 (COPY), postupak:

 1. Izabrati ćeliju sa izrazom (B2)
 2. EDIT, COPY, Kopirati ćeliju (B2) = B1 + C1;
 3. Otkucati + ;
 4. Klik na drugu ćeliju (D2);
 5. EDIT, PASTE = D1 + E1;
 6. Kraj.

Index