MICROSOFT POWERPOINT
Uvod /INTRODUCTION/

POWERPOINT se koristi za pripreman je SLIDE presentacija. PowerPooint dokument se sastoji od slajdova.

Index