Boje sa audiom /ENGLISH VOCABULARY COLORS/
Izgovor, provjera i testiranje
- QUIZ/TEST


abc Audio

 


Boje /COLORS/

 


QUIZ/TEST

 

Prikazane su engleske riječi naziva boja. Boje su grupisane tako da se olakša učenje. QUIZ/Test za riječi boja na engleskom jeziku.

Boje /COLORS/ - Crvena, plava i žuta /RED, BLUE & YELLOW/ - 1. dio

 

Boje /COLORS/ - Crna, bijela i siva /BLACK, WHITE & GRAY/ - 2. dio

 

Boje /COLORS/ - Narandžasta, ljubičasta i zelena /ORANGE, VIOLET & GREEN/ - 3. dio

 

Boje /COLORS/ - Roza, siva i smeđa /PINK, GRAY & BROWN/ - 4. dio

 

Boje Da/Ne (YES/NO) /COLORS IT IS/IT IS NOT/

Boje sa audiom - Da/Ne /COLORS IT IS/IT IS NOT/- Crvena, plava i žuta /RED, BLUE & YELLOW/ - 5. dio

Modul QUIZ/Test olakšava učenje
Na kraju pripremnih kvizova/testova korisnik dobija listu riječi koje nije znao i da ih douči. To je velika olašica (da se sazna šta znate) da se obrati posebnu pažnju na nepoznate riječi. >>> QUIZ/TEST

Kako koristiti tutorijal - Video