Brojevi sa audiom - Engleske riječi - /ENGLISH VOCABULARY NUMBERS/
Izgovor, provjera i testiranje
- QUIZ/TEST

 

 

abc Audio

 


Brojevi /NUMBERS/

 


QUIZ/TEST

 

el3
Izbor brojeva /NUMBERS/

Prikazane su engleske riječi naziva brojeva. Brojevi su grupisane tako da se olakša učenje. QUIZ/Test za riječi boja na engleskom jeziku.

Brojevi /ENGLISH VOCABULARY NUMBERS/ - Koristi audio - 1, 2 i 3 /ONE, TWO & THREE/ - 1. dio

 

Brojevi /ENGLISH VOCABULARY NUMBERS/ - Koristi audio - 4, 5 i 6 /FOUR, FIVE & SIX/

 

Brojevi /ENGLISH VOCABULARY NUMBERS/ - Koristi audio - 7, 8 i 9 /SEVEN, EIGHT & NINE/

 

Brojevi Da/Ne (YES/NO) /NUMBERS IT IS/IT IS NOT/

Brojevi - Da/Ne /NUMBERS IT IS/IT IS NOT/ - SET 1 - 1, 2 i 3 /ONE, TWO & THREE/

 

Modul QUIZ/Test olakšava učenje
Na kraju pripremnih kvizova/testova korisnik dobija listu riječi koje nije znao i da ih douči. To je velika olašica (da se sazna šta znate) da se obrati posebnu pažnju na nepoznate riječi. >>> QUIZ/TEST

Kako koristiti tutorijal - Video