[slika jugoslavije]

JUGOSLAVIJA

Savezna Republika Jugoslavija (SRJ) je nastala 27.aprila 1992. godine ujedinjenjem Srbije i Crne Gore. Zauzima teritoriju od 102173 km2 ili 40% od ukupne povrsine SFR Jugoslavije. Na tom prostoru zivi 10,338 miliona stanovnika sto cini oko 43,5% u odnosu na prethodnu Jugoslaviju. Prema velicini teritorije i broju stanovnika SRJ spada u red zemalja srednje velicime u Evropi.

Jugoslavija lezi izmedju 41o i 47o stepena sjeverne geografske sirine i 18o i 23o istocne geografske duzine.

SRJ je balkanska, srednjoevropska, podunavska, panonska i jadransko-mediteranska zemlja.

Granica Jugoslavije iznosi 2727km i najvecim dijelom su kopnene, ali i vodene, rijecne, morske i jezerske. Granici sa Madjarskom(175), Rumunijom(546,5), Bugarskom(357), Albanijom(299), Hrvatskom(345), Bih(599), Makedonijom(525). Duzina granice Jugoslavije na moru je 153.5 km i proteze se od Prevlake do usca Bojane.

Prema prirodno-geografskim karakteristikama SRJ cine tri velike regije:Prirodne karakteristike oblasti Jugoslavije: