"Derviš i smrt"

POČETNA

Ahmed Nurudin - šejh tekije, svijetlo vjere - glavni je junak Selimovićevog romana "Derviš i smrt". Na početku je naivni derviš koji vjeruje u ljudsko poštenje i pravedni poredak u svijetu. U pitanju je izrazito kontemplativan karakter, zatvoren i nesrećan čojvek koji je duboko potisnuo sve svoje lične probleme. Na iskustvo šejha Ahmeda Nurudina, izbjeglog sa pozornice života, se ne može računati, pa zato sa njim, kao što kaže njegov prijatelj i antipod Hasan, treba razgovarati kao sa djetetom. To je polazna pozicija, dok se na kraju iskustvo bivšeg derviša radikalno mjenja jer će i on živjeti u svijetu. Kada stekne vlast, moraće da iznutra upozna društveni mehanizam sa kojim je u prvi mah došao u sukob. Kada mu zatvore brata, bez krivice, i dalje pokušava da odbrani svoja načela, pa se ne odlučuje na akciju. Nakon što brata i ubiju, njega ponize i takođe zatvore - odlučuje se na osvetu. Na kraju romana, kao novi kadija, postaje dio tog poretka, pa ponovo osjeća potrebu da ga brani. Potčinjava mu se donoseći odluke i presuđujući mu. Djetinju naivnost i pobožno uvjerenje kako je viša promisao odredila tokove sudbine, tragični junak Meše Selimovića izgubio je u odluci da se po svaku cijenu osveti zbog bratovljeve smrti. Napustivši okrilje vjere, derviš će pod pritiskom porodične tragedije pomisliti da ne postoji pravda mimo čovjekovog staranja za nju. Ali ako pravda nije zagarantovana kao viši princip, a istina se svede na interes, onda se obje gube. U igrama vlasti i vladanja, u kojima je privremeno imao nekog uspjeha, Ahmed Nurudin je izgubljen. Te igre se ne vode prema principima istine i pravde, nego koriste i upotrebe nasilja. Da bi vladao, do čega mu je stalo kako bi se izborio za pravdu, Nurudin mora da čini nepravdu. Vlast uništava ono što bi morao da bude njen osnovni smisao. Zbog toga je Ahmed Nurudin izgubljen.

Hasan je Nurudinov najbolji prijatelj, vidimo ga samo kroz njegove oči (kao i sve ostale likove). Ahmed Nurudin ga u početku smatra lakomislenim, površnim mladićem, ali kasnije uviđa da je pogriješio, da je u pitanju jedna kompleksna ličnost jakog integriteta. Hasan je izazvao gnijev svoje porodice jer je napustio šansu da ima visok položaj u društvu. Njegovo shvatanje sreće je drugačije od njihovog. Hasan je nosilac ideje slobode, isto kao i bjegunac kome je Nurudin nadenuo ime Ishak.

Harun, Nurudinov brat, bio je pisar u službi kod kadije, i stradao, jer je vidio povjerljiv dokument o zločinu vlasti.

Hasanova sestra - gramziva ljepotica koja želi da razbaštini svog brata. Važno je zapamtiti sliku njenih ruku u sumrak, derviš će je kasnije pamtiti po njima.

Kadija Ajni-efendija, njen muž, je suv, ružan, tvrd čovjek sumnjivog poštenja, koji odbija da pomogne Nurudinu.

Hasanov otac je boležljivi starac koji se, mada se ranije protivio svim sinovljevim odlukama i htio da ga razbaštini, pred smrt miri s njim i udovoljava svakoj njegovoj želji.

Mula Jusuf je mladi derviš, talentovani pisar. Ružna uspomena o majci ga vezuje za Aheda Nurudina. Oni se boje jedan drugog.

Hadži-Sinanudin, zlatar, ugledan je čovjek u kasabi. Njegovo hapšenje (koje je isplanirao Ahmed Nurudin) izaziva pobunu naroda protiv vlasti.

Ali-hodža je lokalna luda koja svakome govori u lice šta misli. Jednom prilikom se pravio da ne vidi Nurudina, aludirajući na njegov moralni integritet. Ponovo ga je "vidio" kad je ovaj sahranio brata.

Muselim - tipičan predstavnik vlasti, prvi sa kojim je Nurudin razgovarao i molio ga za pomoć bratu. Odgovor je bio poražavajući, da derviš lične interese stavlja ispred opštih, iako je tada bilo sasvim obrnuto.

Muftija - naoko potpuno rasejan i nezainteresovan čovjek koji se smrtno dosađuje. Nurudin je morao da se igra praznim riječima da bi privukao njegovu pažnju, opet bez ikakvog uspjeha. U mislima ga naziva antiohijskom kozom.

Dubrovčani - bračni par, Hasanovi prijatelji. Aludira se na ljubavnu (vjerovatno platonsku) vezu između žene i Hasana. Muž je autor pisma u kom se u najgorem svjetlu govori o vlasti, zbog čega je Hasan i odveden na saslušanje. To je i vrhunac kritike totalitarnog režima i korumpirane vlasti u ovom romanu.

BIOGRAFIJA PISCA
O DJELU
PISAC O SVOM DJELU
LIKOVI
NAJLjEPŠI CITATI
GALERIJA
KVIZ