Miletska škola      Elejska škola      Heraklit Mračni      Pitagorejci      Sokrat      Galerija      Kviz                   
Miletska škola
Elejska škola
Heraklit Mračni
Pitagorejci
Sokrat
Galerija
Kviz

 

Helenska filozofija je izvorna,samonikla.Ona se rodila kad su pojmovi stasali(kako bi rekao Hegel),tj. kada se um

izdigao iz okrilja mitske i religijske svijesti..To se desilo u 6. vijeku prije nove ere (tj. prije rođenja Isusa Hrista),na

Maloazijskoj obali Helade,u Jonskim polisima Miletu i Efesu.Taj period antičke filozofije se naziva predsokratski.

U ovom periodu najpoznatiji filozofi bili su : pripadnici Miletske škole-ontološki monisti Tales,Anaksimandar i

 Anaksimen ; pripadnici Elejske škole-filozofi bivstva i kretanja Ksenofan,Parmenid i Zenon ; te filozofi Heraklit Mračni

i Pitagora.