DILATACIJA VREMENA      KONTRAKCIJA DUŽINE      GALERIJA      KVIZ

POČETNA
 
DILATACIJA VREMENA
Zadaci i rješenja
Paradoks blizanaca
GPS
 
KONTRAKCIJA DUŽINE
Zadaci i rješenja
 
GALERIJA
 
KVIZ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Savić

Miljana Pavičić

Zadatak 1.

Kolika mora biti brzina kosmičkog broda koji se udaljava od Zemlje da bi posmatrač na Zemlji izmjerio dva puta manju dužinu u odnosu na njegovu sopstvenu dužinu? Uzeti da je brzina svjetlosti c= 3,00*108 m ∕ s . Podaci su dati sa tri značajne cifre. 

Rješenje

 

Zadatak 2.

Brzina satelita GPS-mreže je oko 4,00*103 m ∕ s. Za koliko se procenata skrati njegova sopstvena dužina  kada se on udaljava od Zemlje ili približava Zemlji? Uzeti da je brzina svjetlosti c= 3,00*108 m ∕ s . Podaci su dati sa tri značajne cifre.

 

Rješenje.

Brzina satelita je mnogo puta manja od brzine svjetlosti pa se može koristiti aproksimacija .