Galerija

Kviz

Indukovano zračenje. Laseri
Luminiscencija
Laseri
Princip rada lasera
Podjela lasera
Primjena lasera

 

 

Luminiscencija

Luminiscencija je pojava emisije svjetlosti koja nije dikretni rezultat žarenja materijala. Može biti izazvana na različite načine, a zapaža se na materijalima koji sadrže jone nečistoće. Većinom je pojava luminiscencije slaba i može se vidjeti samo u mraku.

  1. Termoluminiscencija je izazvana zagrijavanjem materijala do temperature ispod crvenog žara; pokazuju je npr. topaz, dijamant, apatit.

  2. Triboluminiscencija je izazvana drobljenjem, grebanjem ili trljanjem materijala; pretežno se javlja kod minerala nemetala s dobrom kalavošću (pr. fluorit, glinenci, lepidolit, kalcit)

  3. Radioluminiscencija je izazvana ionizirajućim zračenjem; omogućuje nam prepoznavanje i određivanje vrste minerala, strukture njihova rasta, područje izmjene u mineralnim fazama te pojava izdvajanja.

  4. Hemiluminiscencija je izazvana kemijskim reakcijama (pr. oksidacijom fosfora.

  5. Bioluminiscencija je sposobnost živog bića da samostalno ili uz pomoć simbiota "proizvede" svjetlo.

  6. Elektroluminiscencija indukuje električno polje, odnosno električni napon.

  7. Fotoluminiscencija indukuje, najčešće, ultravioletnu svjetlost.

 

  • Fluorescencija je vrsta luminiscencije koja traje 10-8 s po prestanku pobuđivanja (može da traje do 1s ). Kod fosforoscencije elektroni prelaze iz pobuđenog stanja u zabranjenu energijsku zonu. Vjerovatnoća prelaska elektrona iz zabranjene zone u osnovno stanje je veoma mala pa atomi u takvom stanju ostaju duže vrijeme.

  • Fosforescencija je luminiscencija koja traje manje od 10-8 s po prestanku pobuđivanja. Elektroni prelaze iz pobuđenog stanja direktno u osnovno stanje.