Pocetna strana
 
       Privatni život
       Rat za austrijsko nasljeđe
       Sedmogodišnji rat
       Reforme
       Titule
 
       Galerija
       Kviz
 

 

Reforme

Vladavina Marije Terezije, odnosno Terezijanizam, obilježena je centralističko vladavinom i apsolutizmom, koji su za cilj imali sprovođenje prosvjetiteljskih ideja u Monarhiji i modernizovanje carstva.

Vojne reforme:

 • Vojna Krajina je podijeljena na 11 oblasti, kojima su upravljali pukovnici i sprovedena je sistemska militarizacija (uz obavezni vojni rok od 16. do 60. godine) koja je Vojnu Krajinu pretvorila iz odbrambene barijere u izvor vojske.

 • 1741.godine uz podršku kraljice Marije Terezije, Franc Trenk je osnovao čuvene Trenkove pandure, koji su kraljici služili kao velika podrška tokom ratnih pohoda.

 • 1752.godine osnovala je u Bečkom Novom Mjestu vojnu akademiju Theresianum, koja je postala jedna od najslavnijih i najznačajnijih vojnih akademija u Monarhiji.

 Gospodske reforme:

 • Uvela je oporezivanje plemstva i u periodu od 1754 do 1764 uspjela uvostručiti državni budžet.

 • 1756.godine donijela je Slavonski, a 1780. Hrvatski urbar, dokumente koji su uređivali (smanjivali) davanje kmetova feudalcima i uređivali njihove međusobne odnose. Ovi urbari omogućili su bolje uslove života kmetovima, a naišli na očekivane proteste plemstva.

 • 1760.godine osnovala je državni savjet.

 • Izdala je Codex Theresianus, započet 1752. a završen 1766.godine, koji je definisao građansko pravo.

Ostale reforme:

 • Jezuitima je oduzela školske poslove.

 • 1776.godine zabranila je lov na vještice u Austriji, te je, po prvi put u istoriji Austrije, ukinuta smrtna kazna i zamjenjena radom.

 • Zabranila je stvaranje novih groblja bez prethodnog dopuštenja vlade, te je tako prekinula nehigijenske i nezrave načine shranjivanja koji su pospješivali epidemije.

 • 1775.godine izvršila je reformu obrazovanja. Uvela je opštu školsku obavezu, tako da su sva muška djeca od 6 do 13 godina morali pohađati školu.

 • Otvarala je nove bolnice i porodilišta, što je dovelo do demografskog rasta.

 • sprovodila je popise stanovništva i zemljišta (katastri).

 • Podsticala je razvoj manufaktura u Austriji.

 • Uvela je kućne brojeve u Monarhiji.

 • Podsticala je razvoj poljoprivrede zasijavanjem novih kultura.