Provjera znanja

   Karadjordje je bio:   a)  vodja II srpskog  ustanka

  b)  vodja I srpskog ustanka

  c)  vodja Srba u ratu protiv Austrije


  Petar I Karadjordjevic je dosao na vlast:   a)  nakon Balkanskih ratova

  b)  nakon smrti  kralia Aleksandra I

  c)  1903.,nakon Majskog prevrata


   Alekasndar I je ubijen u:   a)  Marseju

  b)  Londonu

  c)  Sarajevu


   Srbija je dozivela najveci privredni razvitak za vrijeme vlade :   a)  Aleksandra I

  b)  Karadjordja

  c)  Petra I


   Kralj Aleksandar I ,vladao je kao:   a)  demokrata

  b)  apsolutista

  c)  tiranin


   Kralja Petra II sa vlasti svrgnuo je:   a)  princ Pavle

  b)  Aleksandar II

  c)  Tito,kada je nezakonito ukinuo monarhiju


   Pod imenom Petar Mrkonjic, koji je vladar iz dinastije ucestvovao u ustanku u Bosni 1875.: a)  Petar II

b)  Petar I

c)  Karadjordje


 

    Koje je godine proglasena Kraljevina Srba,Hrvata i Slovenaca:   a) 1903.godine

  b) 1918.godine

  c) 1857.godine


   Sta se nalazi na Oplencu?   a)  kraljevski dvorac

  b)  porodicni vinogradi

  c)  mauzolej porodice Karadjordjevic


Crkvu na Oplencu je podigao:   a)   kralj Petar I

  b)  Karadjordje

  c)  knez Pavle