1. Koji je službeni jezik u Egiptu?                                                

  arapski

   engleski
   francuski