BIOGRAFIJA
Ivo Andri} je rodjen 9. oktobra 1892. godine u siroma{noj zanatlijskoj porodici u Travniku.Rano je ostao bez roditelja.Djetinjstvo je proveo u Vi{egradu gdje je zavr{io osnovnu {kolu.
Gimnaziju je u^io u Sarajevu , a filozofiju(odsjek za slovenske knji@evnosti i istoriju) u Zagrebu,Be^u,Krakovu i Gracu.Kao srednjo{kolac i student Andri} u^estvuje u revolucionarnoj djelatnosti "Mlade Bosne".
U periodu izmedju prvog i drugog svjetskog rata nalazi se kao izaslanik Jugoslovenske vlade u Berlinu.U brzo po izbijanju rata ,a i zbog nesaganja sa vlastima u Beogradu podnosi ostavku na mjesto ambasadora i vra}a se u Beograd.
Za vrijeme drugog svjetskog rata @ivi povu^eno u svom stanu  u  okupiranom  Beogradu ne dozvoljavaju}i bilo kakvo {tampanje i objavljivanje svojih djela.U isto vrijeme pi{e svoja najbolja djela koja }e kasnije do@ivjeti svjetsku slavu.Umro je 1975. u Beogradu.

                     POCETAK      DJELA       NAGRADE    KVIZ