DJELA
Ivo Andri} svoje prve  radove,  stihove,  objavljuje 1911.  u ^asopisu "Bosanska  vila ";  1918.  izlazi  mu  iz  {tampe  knjiga  lirske  poezije  "Ex ponto"  ,a  1920.  izlazi njegova prva  knjiga  pripovjedaka  "Put  Alije Djerzeleza".
U isto  vrijeme  iz {tampe  mu  izlazi  jo{  jedna  knjiga  proze  "Nemiri" . Poslije  drugog  svjetskog  rata  Andri}  objavljuje  romane  koje je  pisao  tokom  povu^enog  @ivota  kojeg je vodio  za  vrijeme  rata.
Iz {tampe  mu  izlaze  romani:  "Na Drini }uprija" (1945.),  "Travni^ka hronika" (1945.),  "Gospodjica"(1945.),  Prokleta avlija"(1954.).
Ve}ina  njegovih djela su prevedena na sve evropske i mnoge druge jezike.

                    POCETAK       BIOGRAFIJA      NAGRADE      KVIZ