1.Od kojeg vijeka vlada dinastija Nemanjici?

    a) od kraja XII vijeka

    b) od pocetka X vijeka

    c) od sredine XIII vijeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ko je utemeljivac dinastije Nemanjica?

   a) Zavid

    b) Rastko

    c) Stefan Nemanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kada se zamonasio Rastko Nemanjic?

    a)1837.

    b)1910.

    c)1912.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ko su osnivaci manastira Hilandara?

    a) Radoslav i Vladislav

    b) Sava i Stefan Nemanja

    c) Dragutin i Milutin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kada je donijet Dusanov Zakonik?

   a) 1349-1354

   b) 1365-1375

   c) 1456-1457

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAJ