Vestibul biblioteke Laurencijane, Firenca.

Kupola bazilike Sv. Petra
Vatikan

Mikelandjelov grob, prema Vazarijevom crtezu,
Firenca, Bazilika Santa Kroce.

gore