Prorok Zaharija,
(svod Sikstinske kapele) 1509
Freska, visina 280cm
Nalazi se iznad ulaza.

Prorok Jona,
(svod Sikstiske kapele); 1511.
Freska. Visina 280cm.
Desno od ulaza.

Prorok Jesaja ,
(svod Sikstiske kapele); 1509.
Freska, visina 280cm.
Desno od ulaza.

Stvaranje Adama,
(svod Sikstiske kapele); 1510.
Freska 280X750cm.

gore

Libijska Sibila,
(svod Sikstiske kapele); 1511;
Freska, visina 280cm.
Desno od Strasnog suda.

Opsti Potop;
(svod Sikstiske kapele); 1508 - 09,
freska, 280X570cm.
Detalj lijeve polovine.

Istocni Grijeh;
(svod Sikstiske kapele); 1509 - 10,
freska, 280X570cm.
Detalj lijeve polovine.


Stvaranje Eve
(svod Sikstiske kapele); 1509 - 10,
freska, 170X260cm.

Stvaranje Zvijezda;
(svod Sikstiske kapele); 1511,
freska, 280X570cm.
Detalj. Desna polovina.

gore

Svod Sikstinske kapele, 1508 - 12.
Freska za papu Julija II.

 

Strasni Sud; 1535 - 41,
Vatikan, Sikstiska kapela.
Freska, 1370X1220cm.
Za papu Paola III.


Raspece Svetog Petra , 1546 - 50.
Vatikan , Kapela Paolina.
Freska , 625x662.
Za papu Pavla III.

Strasni sud, detalj sa vaskrsenja mrtvih.

Strasni sud; 1535 - 41.
Vatikan, Sikstinska kapela, freska 1370X1220cm. 
Za papu Paola III.

gore