David. 1501- 04,
Firenca, Galerija Akademije,
Mermer, visina 410cm.
Za korporaciju Arte dela Lana.

Bogorodica iz Briza, Briz, 1501.
Bogorodichna crkva,
mermer, visina 128cm.
Za oltar porodice Pikolomini u katedrali u Sijeni (?)

Tondo Piti 1503 - 04
Firenca, Badjelo
Mermer, 85,5X82cm
Za Bartolomeja Pitija

gore

Tondo Tadei: oko 1505 - 06
mermer, 109cm.
London, Rojal Akademi

Tondo Doni 1503 - 04
Firenca, galerija delji u Fici,
Tempera na drvu. Promjer 120cm
Za svadbu Anjola Donija i Madalene Stroci

Sveti Matea; 1503 - 06,
Firenca, galerija akademije,
Mermer, visok 271cm - nedovrseno
Za hor katedrale u Firenci

goreProrok Zaharija,
(svod Sikstinske kapele) 1509
Freska, visina 280cm
Nalazi se iznad ulaza.

Prorok Jona,
(svod Sikstiske kapele); 1511.
Freska. Visina 280cm.
Desno od ulaza.

Prorok Jesaja ,
(svod Sikstiske kapele); 1509.
Freska, visina 280cm.
Desno od ulaza.

gore

Stvaranje Adama,
(svod Sikstiske kapele); 1510.
Freska 280X750cm.

Libijska Sibila,
(svod Sikstiske kapele); 1511;
Freska, visina 280cm.
Desno od Strasnog suda.

Opsti Potop;
(svod Sikstiske kapele); 1508 - 09,
freska, 280X570cm.
Detalj lijeve polovine.Istocni Grijeh;
(svod Sikstiske kapele); 1509 - 10,
freska, 280X570cm.
Detalj lijeve polovine.

gore


Stvaranje Eve
(svod Sikstiske kapele); 1509 - 10,
freska, 170X260cm.

Stvaranje Zvijezda;
(svod Sikstiske kapele); 1511,
freska, 280X570cm.
Detalj. Desna polovina.

Umiruci Rob
Poceto 1513, Priz, Luvr,
Mermer, visina 229cm.
Za grob Julija II

Pobunjeni Rob
Pocet 1513, Pariz, Luvr,
mermer, 215cm. 
Za grob Julija II

gore

Mojsije; djelo zapoceto 1513, zavrseno 1542 (?),
Rim San Pjetro in Vinkoli,
mermer, visina 235cm
Za grob Julija II

Mladi Rob (lijevo), 1519,
Firenca, Galerija Akademije,
mermer, visina 256cm.
Bradati Rob (desno), 1519,
Firenca, Galerija Akademije,
mermer, visina 263cm.
Oba kipa su za grob Julija II

Rob Koji Se Budi; 1519,
Firenca, Galerija Akademije,
mermer, visina 267cm.
Za grob Julija II

Rob Atlas; 1519,
Firenca, Galerija Akademije,
mermer, visina 277cm.
Za grob Julija II

Kip Pobjede; 1519 - 32 (?),
Firenca, Palaco Vekio,
mermer, visina 261cm.
Za grob Julija II (?)

gore