Pad Fetonta; 1532 - 33,
London Britanski muzej.
Crna olovka, 31,3X21,7cm.
Za Tomaza Kavalijerija.

Strasni Sud; 1535 - 41,
Vatikan, Sikstiska kapela.
Freska, 1370X1220cm.
Za papu Paola III.

Viktorija Kolona, London britanski muzej

Rakela (lijevo), 1542. - simbol misaonog zivota.
Mermer, visina 197cm.
Lija (desno), 1542. - simbol radnog zivota
Mermer, visina 209cm.
Rim, San Pjetro in Vinkoli.
Za grob Julija II.


Raspece Svetog Petra , 1546 - 50.
Vatikan , Kapela Paolina.
Freska , 625x662.
Za papu Pavla III.