A R I S T O T E L

 

ARISTOTEL

SADRZAJ

1.ZIVOT I DJELO

2.PODJELA NAUKA

3.TEORIJA UZROKA

 ***

( I )  ZIVOT I DJELO

ARISTOTEL JE PORIJEKLOM IZ STAGIRE NA SJEVERU GRCKE.RODIO SE 384.GOD.P.N.E..ZIVJEO 62 GODINE.KAO SEDAMNAESTOGODISNJAK DOPUTOVAO JE U ATINU RADI STICANJA OBRAZOVANJA,JER SU SE U ATINI TADA BILE NA GLASU DVJE SKOLE.ISOKRATOVA SKOLA RETORIKE I PLATONOVA AKADEMIJA.

OSTAO JE U AKADEMIJI 20 GODINA.NAKON PLATONOVE SMRTI NAPUSTIO JE ATINU I OTPUTOVAO NA DVOR FILIPA MAKEDONSKOG GDJE JE BIO UCITELJ ALEKSANDRA.DVANAEST GODINA KASNIJE VRACA SE U ATINU

I OSNOVAO JE SOPSTVENU SKOLU LIKEJ.U ARISTOTELOVOJ KNJIZEVNOJ

ZAOSTAVNI BILO JE TRI VRSTE SPISA:

1. MASE POPULARNOG KARAKTERA

2. ZBIRKE MATERIJALA

3. SPISI KOJIMA JE DAO OBLIK UDZBENIKA

 
 

O Aristotelu

Kviz