Home Kviz

O ARISTOTELU

( II )  PODJELA NAUKA

U GRCKOM JEZIKU JEDNA ISTA RIJEC EPISTEME  OZNACAVA I ZNANJE I NAUKU.ARISTOTEL JE OD PLATONOVE DIADNE PODJELE ZNANJA NACINIO TRIADNU.ARISTOTELOVA PODJELA OBUHVATILA JE 3 GRUPE ZNANJA TEORIJSKA,PRAKTICNA I POJETICKA.PRAKTICNI ZIVOT U ARISTOTELOVOJ PODJELI JE SINONIM ZA POLITICKI ZIVOT.ZNACI ONA SU UPRAVLJANJA,KOJA MOGU BITI TROVRSNA.TEORIJSKI ZIVOT VEZAN JE ZA TEO.NAUKE TJ.ZA IZUCAVANJE I RAZUMJEVANJE POSTOJANJA I ZBIVANJA.

U TEORIJSKE NAUKE SPADALE SU;.THEOLOGIKA,FIZIKA I MATEMATIKA.PRAKTICNIM NAUKAMA PRIPADALE SU;POLITIKA,ETIKA I EKONOMIKA.

Home

Kviz