Home O Aristotelu

( III ) TEORIJA UZROKA

RAZMATRANJE TEORIJE UZROKA DIREKTNO NAS UVODI U GLAVNO PODRUCJE ARISTOTELOVOG SISTEMA. ZAKLJUCUJEMO DA ZA RAZUMJEVANJE SVIJETA U CJELINI NEOPHODNO POZNAVANJE CETIRI UZROKA. IMENOVAO IH JE NA SLIJEDECI NACIN :

  1. FORMA ILI IDEJA

  2. MATERIJA

  3. POCELA KRETANJA

  4. SVRSETAK  KRETANJA ILI SVRHA

ARISTOTEL OSTRO RAZLIKUJE STVARANJE ( POESIS ) I DJELANJE ( PRAKSIS ) I SMATRA DJELANJE VISIM OBLIKOM LJUDSKOG PONASANJA. STVARANJE SE ODNOSI NA PASIVNI MATERIJAL, ODNOSNO NA MATERIJU DOK SE DJELANJE ODNOSI NA LJUDE KAO AKTIVNE I SLOBODNE SUBJEKTE. SPOSOBNOS ZA STVARANJE JE TEHNE, A SPOSOBNOST ZA DJELANJE JE FRONENSIS.

KVIZ O ARISTOTELU:

Koliko poznajes Aristotela - odgovori na sledeca pitanja:

1 - Koliko godina je zivio?

A) 58 godina

B) 64 godina

C) 62 godine

2 - Kakvu je Aristotel imao podjelu znanja:

A) Triadnu

B) Diadnu

C) Monadnu

OBJASNJENJE: Tacan odgovor vodi vas na stranu gdje je podatak o tacnom odgovoru!

Home

O Aristotelu