STANOVNISTVO I KULTURA

Stanovnistvo

Politicko uredjenje i glavni grad

Religija

Jezik

Obrazovanje

Kultura

 

Stanovnistvo

Veliki dio stanovnistva Kenije su crno Afrikanci.Naseljevaljava je takodje manji dio Azijanaca,Evropljana i Arabijaca.Crno Afrikanci su ,uglavnom,podjeljeni u 30 etnickih grupa,koje pripadaju jednoj od cetiri etnickih familija-Bantu,Nilotik,Paranilotik i Cuishitic.Najvece etnicke grupe su Bantu-Kikuyu,Luhya i Kamba;Nilotik-Luo i Paranilotik-Kelenjin.

Kenija ima 27,885,000 stanovnika.Oko 75% stanovnistva zivi u ruralnim mjestima.                                          

 

 

 

 Politicko uredjenje i glani grad

 

Kenija je podjeljena na sedam administrativnih provincija-centralne.obalne,istocne,

sjeverno-istocne i zapadne,takodje,i Najrobi glavni distrikt. Lokalne vladine probleme

rjesavaju provincijalni cinovnici,cije clanove bira predsjednik.

 

Nairobi(stanovnistvo 1,504,900) je glavni i najveci grad Kenije.Glavno pristaniste je

Mombasa.Drugi gradovi su Kisumu,grad na jezeru Viktoria,Nakuru,glavni grad

Rift provincije i Eldored,sjeverno od Kisume.

                                              

                                                 

 

 

 

 

Religija

 

Oko 40% stnovnistva su protestnti,30% su katolici i 6%muslimani.Ostalih 24% su uglavnom pripadnici razlicitih tradicionalnih religija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezik

 

Skoro svaka  Africka etnicka grupa u Keniji ima svoj jezik,koji su slicni.Od 20. vijeka Swahihi je postao osnovni jezik,i to je oficijalni jezik Kenije.Kikuyu, Luo i engleski se takodje dosta koriste.

 

 

 

Obrazovanje

 

Obrazovanje u Keniji nije obavezno, ali osam godina osnovne skole je obezbjadjeno od vlade.1990. skoro je 5.4 miliona djaka pohadjalo 14,690 osnovnih skola, a 614,000 studenata je pohadjalo 2750 sekundarnih skola. Kenija ima cetiri univerziteta:Univerzitet u Nairobi, Kenyatta Univerzitet,Egerton Univerzitet u Nakuru i Moi Univerzitet u Eldoretu.Speciajalni koledzi ukljucujuci Mombasa politehnicki,Muzicka akedimija u Najrobi. 

 

 

 

 

 

Kultura

 

Vecina kulturnih institucija u keniji je u Nairobi ili u Mombasi.U Nairobi je Nacionalni muzej  Kenije,koji ukljucuje istoriju i geologiju i McMillan Memorial biblioteka,sa specijalnom kolekcijom Afrike.U Mombasi je

Fort Jesus muzej,istorijski mazej osnovan jos u 16 . vijeku od Portugalaca.Kital muzej je  istorijski i naucni muzej.

 

 

HOMENEXT / BACK