KVIZ

Ako ste pažljivo pročitali tekstove sa ove stranice, neće vam biti teško da odgovorite na ova pitanja.

Pa, srećno !!!

1.    Ko može dati krv ?

a) samo bebe

b) osobe od 18 do 65 godina starosti

c) osobe koje su navršile 75. rođendan