Andjeli nisu pripadali staroj vizantinskoj aristokratiji. Uzdizanje ove ne znatne filadelfijske porodice pocelo je kada se najmladja kci cara Aleksija I, Teodora, udala za lepog Konstantina Andjala. Otada su Andjeli kao carevi rodjaci zauzimali visoke polozaje na dvoru, narocito su se istakli za vrijeme Manojla I. Za vlade Andronika I oni su vec bili i prvim redovima vizantinske aristokratske opozocije. Slucaj je hteo da je pobeda plemstva dovela na presto pretstavnika njihovog roda.

Autori: Marko Brkić, Aljosa, Pavlić i Vladica Perduh

  "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.