Moderna Gimnastika
Godine 1774., Prus Johann Bernhard Basedow je uveo fizičke vježbe drugim oblikom nastave u njegovoj školi u Dessau, Saksonska. Ovim činom počela je modernizacija gimnastike a takođe i tendencija germanskih zemalja ka stavljanju sporta u prvi plan. Kasnih 1700-tih Friedrich Ludwig Jahn iz Njemačke je razvio vratilo, razboj, gredu i skokove i on više od bilo koga drugog se smatra "ocem moderne gimnastike". Gimnastika je procvjetala u Njemačkoj 1800-tih, dok u Švedskoj graciozniju formu ovog sporta koja naglašava ritmičke pokrete razvio je Guts Muth.

Švedski sistem, koji je osmislio gimnastičar Pehr Henrick Ling, naglašava sa druge strane ritam i koordinaciju kroz vježbe koje se izvode sa obručima, čunjevima i malim loptama. Otvaranje Jahnove škole 1881. godine u Berlinu, da bi se promovirala njegova verzija sporta je propraćeno osnivanjem mnogih klubova u Evropi. Ovaj sport je uveo u S.A.D. dr. Dudley Allen Sargent, koji je bio učitelj gimnastike na nekoliko S.A.D. univerziteta i to negdje u preiodu pred građanski rat, a koji je dobio priznanje zato sto je izumio vise od 30 gimnastičkih sprava. Najveći dio razvoja gimnastike S.A.D.-a je bio usmjeren na aktivnosti emigranata iz Evrope, koji su uveli ovaj sport u njihovim novim gradovima u 1880-tim. Klubovi su osnivani kao Turnverein i Sokol grupe, a u čemu su kompletne porodice uzimale učešća. Moderna gimnastika isključuje neke tradicionalne programske tačke kao što su dizanje tegova i hrvanje a ističe formu prije nego lično rivalstvo.

Moderno Takmičenje
Prema nekim podacima prvo takmičenje na spravama je održano 1877. godine u Čehoslovačkoj. Sa stvaranjem Međunarodne gimnastičke federacije  1881. godine, napravljen je presudan korak u osmišljavnju vježbi na spravama, kao sporta, odnosno sportske gimnastike. Za 1881. godinu je moguće označiti kao Internacionalno uključenje ovog sporta u široki spektar sporta.

Muška gimnastika se prvi put pojavila u programu Olipijskih igara 1896. godine u Atini, na Prvenstvu svijeta 1903. godine u Antwerpenu i na Prvenstvu Evrope 1955. godine u Frankfurtu. Ženska gimnastika našla je svoje mjesto na Olimpijskim igrama 1928. godine u Amsterdamu, na Prvenstvu svijeta 1934. godine u Budimpešti i na Prvenstvu Evrope 1957. godine u Atini.

Home