Home
O renesansi
Mazačo
Leonardo
Mikelanđelo
Rafael
Ticijan
Galerija
Kviz
1. Renesansa je pravac u periodu od:
 a) 14-16 vijeka
 b) 15-16 vijeka
 c) 14-17 vijeka