pocetna <

biografija <

zanimljivosti <

patenti <

značaj <

muzej Nikole Tesle <

fotografije <

kviz <

Patenti i predavanja


Nikola Tesla je bio veoma plodan pronalazač. Njegovi patenti su datirani od 26. januara 1886. do 8. decembra 1891. Svi se tiču elektricieta i svrstani su u više grupa:

 1. Komutatori za dinamo-električne mašine - dva patenta, 26.januar i 15.maj 1886. 

 2. Električne plamene lampe - tri patenta, 6.februar i 19. oktobar 1886. i 10.mart 1891.

 3. Regulatori za dinamo-električne mašine - četiri patenta, 2.mart i 19.oktobar 1886. i 9.oktobar 1888.

 4. Dinamo-električne mašine - šest patenata, 22.mart 1887., 2. i 9.oktobar 1888., 16.jul 1889. i 10.mart 1891.

 5. Elektromagnetski motori - dvadeset patenata, 1.maj 1888., 16.april, 25.jun, 22.oktobar, 31.novembar i 3.decembar 1889., 25.mart i 5.avgust 1890., 27.januar, 30.jun, 22.septembar i 8.decembar 1891.

 6. Sistemi pretvaranja i raspodele električne struje - pet patenata, 1.maj i 2.oktobar 1888., 5.avgust 1890. i 3.novembar 1891.

 7. Električni prenos snage - tri patenta, 1.maj 1888. i 25.jun 1889.

 8. Termomagnetski motor i piromagnetno-električni generator - dva patenta, 15.januar 1889. i 13.maj 1890.

 9. Sijalice za vrlo učestale naizmenične struje visokog potencijala - dva patenta, 23. i 30.jun 1890.

 10. Električni metar i kondenzator - dva patenta, 30.jun i 8.decembar 1891.
   

Iako je lista dugačka, Tesla je imao jos dosta pronalazaka koje nije patentirao, o čemu je i sam napisao u jednom pismu: "Kako sam vam ranije pisao, ima još podobar broj neodlučenih specifikacija, u kojima su opisani nekoliki interesantni pronalasci...

 

Najznačajnija Teslina predavanja:
 

"Nov sistem motora i transformatora" (originalni naslov: A new system of alternate current motors and transformers by Nikola Tesla, Transactions of the American Institution of electric engineers) - 16.maj 1888., Američki institut elektroinženjera, Njujork;
 

"Eksperimenti sa naizmeničnim strujama vrlo visoke frekvencije i njihova primena na metode vestačkog osvetljenja" (Experiments with alternate currents of very high frequency and their application to metods of artificial illumination by Nikola Tesla, American Institution of electric engineers at Columbia College) - 20.maj 1891., Američki institut elektroinženjera na Kolumbija koledžu;
 

"Eksperimenti sa strujama vrlo visokih  frekvencija i napona" (Experiments with alternate currents of high potential and high frequency by Nikola Tesla) - 3.,4. i 19.februar1892., Institut elektroinženjera, London i Francusko društvo za fiziku, Pariz;
 

"Svetlosne i druge pojave sa visokim frekvencijama" - (Light and other high frequency phenomena by Nikola Tesla) - 24.februar i 1.mart 1893., Franklinov institut, Filadelfija i Nacionalna Asocijacija električnog osvetljena, Sent Luis.

Jelena Ševarika, IV9