pocetna <

biografija <

zanimljivosti <

patenti <

značaj <

muzej Nikole Tesle <

fotografije <

kviz <

Značaj Teslinog djela


To što su Nikola Tesla i značaj njegovog dela u velikoj meri nepoznati, i kod nas i u svetu, posledica je toga što on zasigurno nije bio dobar biznismen i nije komercijilazivao sve svoje pronalaske kojih ima zaista mnogo. Međutim Tesla je bio daleko ispred svih ostalih po svojoj pronalazačkoj genijalnosti i značaju izuma. U svetskim naučnim krugovima on je bio i ostao veoma poštovan, dodeljena su mu mnoga velika priznanja najvećih svetskih naučnih institucija, akademija, oraganizacija i univerziteta. Mnogi koji su upoznali Teslino delo, smatrali su ga najvećim električkim inženjerom svih vremena.


I zato, kada je u pitanju Nikola Tesla, ne treba biti lažno skroman i stavljati ga iza onih koji su stekli slavu tako što su Teslina dela izneli u javnost, poput T. Edisona i sličnih. Dovoljno je pogledati njegove izume i zaključiti da je Tesla jedan od najznačajnijih stvaralaca u istorji čovečanstva.


Teslini izumi sa najširom primenom su:


> motor na naizmeničnu struju (pokreće sve značajne uređaje u domaćinstvima i industriji),

> Teslin transformator niskog napona (koriste ga svi savremeni elektronski uređaji poput televizora, kompjutera, audio i video tehnike),

> polifazna električna struja i sistemi njenog prenošenja na velike razdaljine pomoću transformatora visokog napona,

> radio (odlukom američkog Vrhovnog suda od 1943. patent za radio je oduzet Markoniju i dodeljen Tesli)


Nikola Tesla je svojim istraživanjima direktno ili posredno doprineo nastanku svih modernih izuma na polju elektrotehnike, kao što su:


> sistem daljinskog upravljanja,

> aeromobil (automobil na mlazni pogon),

> radar,

> telegraf,

> bežični prenos snage,

> kontrola atmosferskih prilika,

> superprovodljivost,

> priroda kosmičkih zraka,

> svetski informativni sistem,

> ciklotron,

> tačkasti elektronski mikroskop,

> korišćenje energije atoma,

> korišćenje sunčeve energije i energije iz jonosfere,

> korišćenje X zraka,

> tumačenje prirode etra,

> komunikacioni sateliti,

> elektroterapija,

> detektor laži,

> veštačke munje, obične i loptaste,

> frižider,

> svetlosni efekti,

> aparat za proizvodnju ozona,

> podvodni prenos PTT informacija,

> korišćenje energije rotacije zemlje,

> laseri,

> projektori misli,

> ozonska kupatila,

> električni voz oko ekvatora,

> električna puška,

> otkrivanje tela u mraku,

> automatsko upravljanje sistemima,

> roboti,

> neonsko osvetljenje,

> pisaća mašina pokretana ljudskim glasom,

> telefotografija,

> džepni oscilator za pomeranje planete,

> uređaj za komunikaciju sa drugim svetovima,

> sistem svetske štampe i prenosa informacija,

> savršeno precizan navigacioni sistem,

> jeftini atomski ručni satovi,

> zemljnina atmosfera kao ogromna sijalica,

> jonizovan vazduh kao provodnik,

> neprobojni energetski zid.

Praktično, bez Teslinih pronalazaka ne bi bio moguć rad nijednog uređaja koji koristi električnu energiju, kao ni savremenih elektronskih sistema poput satelita, televizijske, video, radio i kompjuterske tehnoligije. Na njegovim radovima se baziraju mnoga moderna naučna istraživanja u oblastima novih izvora energije, istraživanja kosmosa, vakuuma, visoko-frekventnih struja, primene elektromagnetnih talasa i dr.
 

Jelena Ševarika, IV9