1. Pčela je :

  1. veoma koristan insekt

  2. štetočina