WWW.ZNANJE.ORG ne odgovara za sadrzaj pojedinih stranica

 
 
 

GAUSS

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) je bio jedan od najvećih matematičara svih vremena. Već u ranoj mladosti pokazivao je taj svoj talent. Njegov je otac bio vlasnik dućana i pritom je vodio knjige. Jednom je prilikom trogodišnji Carl gledao preko očevog ramena dok je otac računao. Dječak je rekao ocu da mu je račun netačan. Otac je provjerio još jednom i uvjerio se da je mladi Carl zaista pronašao grešku.

U školi je Carl uvijek uzrokovao nezgode jer sve što mu se zadalo za njega je bilo prelagano i dosađivao se. Jednom je učitelj odlučio umiriti ga na duže vrijeme i zadao mu zadatak da zbroji sve cijele brojeve od 1 do 99. Učiteljev plan se pokvario jer je mladi Carl u trenu odgovorio 4950, bez da je išta napisao na papir!

Evo zašto je Carl tako brzo riješio problem. On je zamislio brojeve od 1 do 99 napisane od najmanjeg do najvećeg i obratno. Ovako:

1 + 2 + 3 + 4 + ... + 96 + 97 + 98 + 99

99 + 98 + 97 + 96 + ... + 4 + 3 + 2 + 1

Tada je primijetio da svaki par brojeva koji stoji jedan ispod drugoga (1 i 99, 2 i 98 itd) imaju zbir 100. Ima 99 takvih parova, pa 99 puta po 100, koliko je zbroj svakog para, iznosi 99 ·100 = 9900. Budući da je Carl želio zbroj samo jednog retka, podijelio je 9900 sa 2 i dobio 4950.

Carl se bavio naprednom matematikom još kad je bio teenager, a kasnije je postao profesor na sveučilištu u Njemačkoj. Za vrijeme svog dugog života otkrio je toliko mnogo novih ideja u aritmetici, geometriji i algebri, pa su ga nazvali "matematičkim divom".