1. Visina stubova u ringu je

a) 130

b) 140

c) 150 cm ?