III Kad je Aleksandar dosao na vlast?
 

1. 322.godine p.n.e.

 

2. 336.godine p.n.e.

 

3. 363.godine p.n.e.