SVJETSKO MORE

MORA

okeani

Mora su dijelovi okeana, sa kojima su u široj ili užoj vezi. Dijele se na: sredozemna, međuostrvska i ivična mora.

  •  Sredozemna mora (mediterani, lat. medio - u sredini + terra - zemlja) su skoro sa svih strana opkoljena kopnom i dijele se u dvije grupe.                                            Prvu grupu čine međukontinentalna (interkontinentalna) mora koja su smještena između kontinenata (evropsko-afričko-azijsko sredozemno more, australijsko-azijsko sredozemno more i američko-Sjeverna i Južna Amerika-more).                                                                                                                                                                                                                               Drugu grupu čine kontinentalna ili intrakontinentalna (lat. intra - u, unutra, iznutra) mora, koja sa svih strana opkoljava kopno jednog kontinenta (Jadransko more, Baltičko more i dr.)                                                                                                                                    

  •  Međuostrvska mora leže između ostrva. Takva su mora Malajskog arhipelaga: Celebsko more, Javansko more i druga.                                                                                   

  • Ivična ili rubna mora su od okeana odvojena ostrvima i poluostrvima i naslanjaju se većom dužinom svojih obala na kontinente (Sjeverno more, Ohotsko more, Japansko more i dr.).                                                                                   

Jedno od najvećih i najdubljih mora na Zemlji je Koralsko more. Zahvata površinu od 4.790.000 km˛, a najveća dubina mu iznosi 9.140 m.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mora
zalivi
fjordovi
rijasi
limani
moreuzi
kviz