SVJETSKO MORE

RIJASI

okeani

Rijasi (špan. ria - riječno ušće) su zalivi koji postaju potapanjem riječnih dolina duž obala, koje presijecaju planinske vijence pod skoro pravim uglom (sjeverozapadna Španija, jugozapadna Irska, južna Kina).

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mora
zalivi
fjordovi
rijasi
limani
moreuzi
kviz