UJEDINjENO KRALjEVSTVO

 

 

INDEX

UJEDINjENO KRALjEVSTVO

LONDON

MANCHESTER

GALERIJA

KVIZ 

LIVERPOOL

 

Liverpul je osnovan 1207. godine naredbom kralja Džona, ali sve do sredine šesnaestog vijeka Liverpul je imao 500 stanovnika. Kralj Džon je napravio i prvi urbanistički plan Liverpula, koji se sastojao od sljedećih ulica u obliku slova H:


Bank Street (now Water Street)
Castle Street
Chapel Street
Dale Street
Juggler Street (now High Street)
Moor Street (now Tithebarn Street)
Whiteacre Street (now Old Hall Street)

U sedamnaestom vijeku je postojao blagi porast broja stanovnika i obima trgovine. 1644. godine Liverpul je bio osamnaest dana pod opsadom tokom Engleskog građanskog rata. 1699. godine prvi brod namjenjen prevozu robova je isplovio iz Liverpula prema Africi. Zahvaljući trgovini robovima Liverpul se razvio u grad kakav danas poznajemo. Krajem osamnaestog vijeka Liverpul je kontrolisao 41% evropske i 80% britanske trgovine robovima.

1830. godine Liverpul i Mančester su postali prvi gradovi povezani željezničkom prugom. U to vrijeme dolazi i do velikog porasta broja stanovnika zahvaljući velikom broju doseljenika iz Irske. 1851. godine čak 21% stanovništa je bio irskog porijekla. 30-ih godina 20. vijeka Liverpul broji više od 800.000 hiljada stanovnika.

Tokom Drugog svijetskog rata Liverpul je bio konstantno bombardovan, a u napadima je stradalo 2500 osoba. Nakon rata Liverpul postaje sestrinski grad sa Cologne-om (Njemačka), gradom iz kojeg su vođeni svi napadi na Liverpul. Nakon rata Liverpul doživljava veliki privredni i građevinski razvoj i veliki porast broja stanovnika.

Tokom šezdesetih godina Liverpul je bio kulturni centar. Najpoznatija muzička grupa iz Liverpula su Bitlsi.