Barcelona se nalazi na:

a)120 km od Pirineja i granice sa Francuskom

b)150 km od Pirineja i granice sa Francuskom

c)200 km od Pirineja i granice sa Francuskom