WindowsXP abc - Quiz - 3. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Na slici je
Skrol-traka /SCROLL BARS/
Linija alata /TOOLBAR/
Linija statusa /STATUS BAR/
Linija menija /MENU BAR/