WindowsXP abc - Quiz - 3. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Poruka o trenutnom položaju kursora i pokazivača miša se nalazi u
linija pregleda
linija statusa
linija menija
linija poslova