WindowsXP abc - Quiz - 3. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Prozor aplikacije se zatvara:
klikom izvan prozora
klikom na dugme MINIMIZE
desni klik na START dugme
otvoriti CONTROL meni i izabrati opciju CLOSE