WindowsXP abc - Quiz - 3. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Šta nije dio prozora
linija menija /MENU BAR/
ćelija /CELL/
naslovna linija /TITLE BAR/
Linija alata /TOOLBAR/