WindowsXP abc - Quiz - 4. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Ikona se nalazi u naslovnoj liniji prozora
ponekad
zavisi od rańćunara
da
ne