WindowsXP abc - Quiz - 4. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Ikone aplikacije se nalaze u START meniju
ponekad
ne
zavisi od rańćunara
da