WindowsXP abc - Quiz - 4. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Dvostrukim klikom primarne tipke na ikonu aplikacije se otvara prozor aplikacije
ponekad
da
ne
zavisi od rańćunara