WindowsXP abc - Quiz - 5. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Korisnik može da utiče na pojavljivanje znaka sa slike ispred imena opcije
da
nikad
ne
zavisno od računara