WindowsXP abc - Quiz - 5. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Pojedine aktivnosti u WINDOWS-u se mogu izvoditi sa tastature:
ne
da