WindowsXP abc - Quiz - 5. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Korisnik može da utiče na pojavljivanje znaka sa slike ispred imena opcije
zavisno od računara
nikad
da
ne