WindowsXP abc - Quiz - 5. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Klikom na ikonu aplikacije u naslovnoj liniji prozora se otvara
zatvara se prozora dokumenta.
zatvara se prozora aplikacije.
otvara se CONTROL meni prozora dokumenta.
otvara se CONTROL meni prozora aplikacije.