Meni /MENU/
CONTROL meni
Minimiziranje prozora /MINIMIZE/

Klikom na ikonu aplikacije (u gornjem lijevo uglu prozora) otvara se CONTROL meni. Izborom MINIMIZE opcije minimizira se prozor tj. prozor se pretvara u dugme aplikacije u listi poslova /TASK LIST/.

Postupak minimiziranja prozora aplikacije NOTEPAD:
  1. NOTEPAD (otvaranje NOTEPAD-a animacija ...)
  2. Klik na ikonu aplikacije u gornjem lijevom uglu prozora.
  3. MINIMIZE opcija.
  4. Minimizira se prozor NOTEPAD u dugme aplikacijeNOTEPAD .
  5. Kraj.

CONTROL meni    Index