WindowsXP abc - Quiz - 6. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Na slici je
prekidač /CHECK BOX/
polje za unos broja /NUMERIC BOX ili NUMERIC FIELD/
dugme za izbor opcije /OPTION BUTTON ili RADIO BUTTON/
padajuća lista /DROP DOWN LIST/