WindowsXP abc - Quiz - 6. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Da li dijalog prozoru ima CLOSE dugme
ne
da
ponekad
zavisi od rańćunara