WindowsXP abc - Quiz - 6. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Ima li razlike izmedju prozora i dijalog prozora
ne
da
zavisi od rańćunara