Dijalog prozor /DIALOG BOX/
Prekidač /CHECK BOX/

Dio dijalog prozora je i /CHECK BOX/.
Stanja prekidača /CHECK BOX/ su:
Aktivan.
Neaktivan.

Grupa prekidаča /CHECK BOX/ može da bude grupisana. Unutar grupa /CHECK BOX/ dozvoljava da u jednom trenutku može biti aktivan: ni jedan, jedan, više njih ili svi.
Prekidаč /CHECK BOX/ se opisuje riječima i-i.

Tabela 1. Primjer prekidača /CHECK BOX/ aktivnih i neaktivnih u jednoj grupi


 
Primjeri prekidača /CHECK BOX/:
  1. PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. FILE meni.
  3. PAGE SETUP opcija.
  4. PAGE SETUP dijalog prozor (otvaranje animacija ...).
  5. /CHECK BOX/ u jednom trenutku može biti aktivan: ni jedan, jedan, više njih ili svi.
  6. Klik na /CHECK BOX/.
  7. OK dugme.
  8. Kraj.

Dijalog prozor    Index